KLINIKA ZŁOTEGO SMOKA

Projekt „Klinika Złotego Smoka”, adresowany jest do dzieci objętych stacjonarnym leczeniem szpitalnym. Polega on na cyklicznym organizowaniu w wybranych szpitalach godzinnego spektaklu dla dzieci, połączonego z indywidualnymi spotkaniami z aktorami. Dzięki swojemu doświadczeniu, współpracujący z nami wykonawcy potrafią dostosować dynamikę widowiska do specyficznych warunków oddziału szpitalnego, oraz do możliwości chorych dzieci.

Pobyt w szpitalu jest dla dziecka przeżyciem niezwykle przykrym, wiążącym się z bólem, oddzieleniem od środowiska rówieśniczego i rozłąką z opiekunem. Mały pacjent pozbawiony stałego kontaktu z najbliższymi styka się z nieznanymi mu osobami i poddawany jest nierzadko bolesnym zabiegom medycznym. W wypadku długotrwałej hospitalizacji problemem staje się również rutyna i monotonia życia szpitalnego oraz brak kontaktu z rówieśnikami, skutkujący poczuciem wyobcowania, które może utrzymywać się długo po zakończeniu leczenia. Dlatego takie spotkania są dla najmłodszych niezwykle ważne – szarość szpitalnej rzeczywistości zostaje przełamana przez przygodę z teatrem a bezpośrednie spotkanie z bajkowymi postaciami pozostaje w pamięci dziecka jeszcze długo po zakończeniu leczenia i opuszczeniu szpitala.

Fundacja „FUNKOMITYWA” jest organizacją pozarządową, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem: 0000286781.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia i mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa aprobatą.