PROFILAKTYKA OTYŁOŚCI

Według ogólnopolskich badań, będących częścią europejskiego projektu badawczego European Childhood Obesity Surveillance (COSI) ponad 30% polskich dzieci ma nieprawidłową masę ciała, z czego 18% dotkniętych jest otyłością, a 12% cierpi na nadwagę.

Na tej podstawie Instytyut Matki i Dziecka w Warszawie przedstawił prognozy, zgodnie z którymi, jeżeli obecny trend nie zostanie zatrzymany i odwrócony, to każdego roku przybywać będzie w Polsce 400 000 dzieci otyłych oraz 80 000 dzieci z nadwagą.

Konsekwencje niediagnozowanej i nieleczonej nadwagi obejmują szereg niebezpiecznych schorzeń, takich jak cukrzyca, miażdżyca, zaburzenia płodności, choroby serca i zaburzenia psychiczne, których można uniknąć wdrażając odpowiednio wcześnie działania profilaktyczne i terapeutyczne.

Przyczyną problemu są przede wszystkim (95% przypadków) czynniki leżące po stronie rodziców dzieci, czyli niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz niska aktywność fizyczna, co sprawia że bardzo niepokojącym jest powszechne niedostrzeganie i bagatelizowanie nieprawidłowej wagi dzieci przez opiekunów (jedynie 14% rodziców zdiagnozowanych dzieci dostrzegło problem samodzielnie).

W związku z powyższym, najskuteczniejszą metodą powstrzymania i odwrócenia tej groźnej tendencji są przemyślane kampanie edukacyjne oraz profilaktyczne, opracowane w oparciu o rzetelną analizę problemu, uwzględniające czynniki ekonomiczne oraz kulturowe, kierowane zarówno do dzieci, jak i do rodziców.

Dlatego współpracujący z Fundacją dietetycy i pedagodzy stworzyli program edukacyjny, łączący działania edukacyjne (spektakle dla dzieci, konspekty zajęć dla nauczycieli, informatory dla rodziców) z badaniami antropometrycznymi i możliwością skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa dietetycznego.