27 lutego odwiedziliśmy dzieci hospitalizowane w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Imprezę zrelacjonowały m.in. echogorzowa.pl oraz igorzow.pl.